CE İşaretleme Ne İşe Yarar?

Üretim güvenliği ve kalitesinin, Avrupa Birliği tarafından belirlenen standartlarda olduğunu gösteren CE işareti bazılarının zannettiği gibi firmaya değil, firmanın ürettiği ürüne ait bir tanımlamadır. Bugün CE işaretleme hakkı kazanmak üzere yetkili firmalara başvuru yapan yerli firmalar sadece ürünün niteliklerini ispatlamak üzere bu başvuruda bulunmakta, dolayısıyla alınan sertifika sadece belli bir ürünün kalite ve güvenilirliğini göstermektedir. Genellikle CE belgesi fiyatları ve bu belgeyle satış yapılabilecek ülkelerdeki piyasa fiyatlarıyla ilgilenilmesi, hatalı bir algı olarak firmaya tüm ürünlerinde kullanabileceği bir belge verildiğinin düşünülmesini sağlamıştır. Oysa Türkçede her ne kadar bu işaretleme standartlarından CE belgesi, CE standartları sertifikası şeklinde bahsedilmesine karşın aslında gerçek tanım CE işaretleme şeklindedir.

Firmanın ürettiği herhangi bir üründe CE işareti kullanma hakkı kazanmasının ardından farklı bir sınıfa dâhil olan, yeni bir ürün ürettiğinde tekrar aynı başvuru sürecini tekrarlaması yani bu ürün için yeniden CE işaretleme başvurusunda bulunması gerekebilir. Ürün için yeni bir başvuruda bulunulmasının hangi şartlarda ve hangi ürünler için geçerli olduğuysa Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Yeni Yaklaşım Direktifleri tarafından belirlenmiştir. Bu direktiflerin ortak karar olarak imzalanması sayesinde birlik üyesi ülkeler, kendi iç tüzüklerindeki üretim şartlarını tanımlayan standart anlayışındaki farklılıkları ortadan kaldırmış ve bu sayede tüm birlik üyesi ülkelerde üretilen aynı sınıftaki ürünlerin, aynı üretim güvenliği ve kalitesinde olmasını sağlamıştır.

Avrupa Birliği dâhilinde üretim yapan ve aynı sınıfta yer alan ürünlerin üreticisi tüm firmalar, birlik tarafından alınan ortak kararlar neticesinde aynı güvenlik ve üretim kalitesi şartlarını asgari düzeyde karşılamakla mükelleftir. Yapılan incelemeler doğrultusunda bu standartların karşılanmadığı tespit edilirse ilgili ürünün piyasaya sürülmesine, birlik dâhilindeki hiçbir ülkede satışa sunulmasına izin verilmemektedir. Dolayısıyla bu işaret ürünleri kalite yönünden birbirinden ayırmamakta, bunun aksine üstünde CE işareti olmayan ürünlerin kaçak olarak birlik içinde satışa sunulduğunu göstermektedir. İnsan sağlığını, donanım güvenliğini ve çevreyi tehdit edebilecek bu ürünlerle ilgili herhangi bir denetim yapılmadığını gösteren bu durumu fark eden birlik vatandaşları, ürünün yasal yollarla satışa sunulmadığını anlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *