EMC Testleri ve CE Belgelendirme

Avrupa Birliği’ne satış için ürünlerde aranan, üretim güvenliği ve uyumluluğuna ilişkin nitelikler olan CE işaretleme standartlarının karşılanması için yetkili firmalarca pek çok farklı kapsamda testler uygulanır. Ülkemizde EMC belgesi olarak bilinmesine rağmen esasen ürüne ait niteliklerin incelendiği bir test işlemi olan elektromanyetik uyumluluk da, CE işareti kullanımı için belli sınıftaki ürünlerde aranan özelliklerden biridir. Alçak gerilim değerlerine ilişkin testlerde olduğu gibi EMC standartları da muadil ürünlerin aynı güvenlik ve uyumluluk şartlarını karşılamasını, bu sayede Avrupa Birliği’nde satılan ürünler arasında gerek uyumluluk gerekse üretim güvenliği açısından belli bir standart oluşmasını sağlar. Bu testler doğrultusunda ürünün CE işaretleme direktiflerinde aranan özelliklere sahip olmadığı tespit edilirse satış izni de verilmemektedir.

Üretim güvenliği ve uyumluluğa ilişkin ürünleri belli bir asgari üretim standardı doğrultusunda tasarlamayı gerektiren EMC testi uyumluluğu, mevzuat farklarından kaynaklı sorunları ortadan kaldırır. Birlik üyesi olma şartları arasında bu işaretleme standartlarının kabulü vardır çünkü birlikte serbest dolaşımda olan ticari ürünlerin tamamı, tek ülkede üretiliyormuş gibi aynı uyumluluk ve güvenlik şartlarına bağlı bir biçimde üretilmelidir. Farklı ülkelerinde iç tüzüklerinde üretim güvenliği ve uyumluluğa dair aranan şartların farklı olması, her üreticinin kendi ülkesinde aranan standartları gözeterek üretim yapmasına neden olur. Bu durumsa ticari malların serbest dolaşımı önünde engel teşkil eder. Zira en basit elektrik teçhizatlı bir üründe dahi gerilim veya elektromanyetik salınıma dair farklılıklar oluşması durumunda kaza ve arızaların yaşanması kaçınılmaz.

CE işaretleme, belli ürün sınıflarında aranan en düşük üretim güvenliği ve kalitesi seviyesi anlamına geldiği gibi ürünlerin birbirine uyumluluğuna da düzenler. Bu şartların karşılanması sayesinde birlikte satılan malların tamamının aynı standartlar doğrultusunda üretildiğinden emin olunabilir ve tüketiciler farklı ülkelerde üretilmiş bile olsa satın aldığı ürünün, kullandığı sistem ve donanımla uyumlu çalışacağından emin olabilir. Birliğe üyeliği henüz adaylık aşamasında olan ülkeler de öncelikle bu şartların karşılanmasını yasal yükümlülük haline dönüştürmelidir. Bu sebeple ülkemizdeki firmalar için de CE işaretleme standartlarında üretim yapmak, bugün olduğu kadar geleceğe ilişkin satış stratejileri açısından da önemlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *