CE Kapsamında Yapılan LVD Testleri

Yeni Yaklaşım Direktiflerinin yayımlanmasıyla Avrupa Birliği dâhilinde ticari ürünlerin satış izni alması için karşılanması zaruri hale gelen üretim kalitesi, güvenliği, uyumluluk gibi unsurlara belli standartlar getiren CE işaretleme pek çok farklı nitelikteki ürünü tanımladığı gibi elektrik teçhizatlı ürünlere de belli akreditasyon şartları getirir. Bu şartların karşılandığının ölçümü için başvurulan firmalarsa CE standartlarına ilişkin incelemelerde elektrik teçhizatlı ürünlere alçak gerilim testleri uygular. Ülkemizde LVD belgesi olarak bilinen bu testler, İngilizce “Low Voltage Directive” yani Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamında belirlenen şartlara göre yapılan ve farklı bilimsel disiplin uygulamalarını içeren teknik analizlerdir. Doğrudan firmaya veya ürüne verilen bir belge olmamasına karşın belge ya da sıkça sertifika olarak ifade edilen LVD aslında CE işaretleme süreci dâhilinde uygulanan ve elektrik teçhizatlı ürünleri kapsayan incelemelerde temel alınan yönetmeliktir.

Bu testler kapsamında hem alternatif akım hem de düz akım kullanarak çalışan elektrik teçhizatlı ürünler, istenen voltaj ve güvenlik şartlarının karşılanıp karşılanmadığına dair oldukça detaylı incelemelerden geçer. LVD belgelendirme sürecinde referans alınan temel voltaj değeriyse alternatif akımla çalışan ürünler için 50-1000 V iken düz akım kullanan ürünler için bu değer 75-1500’dür. Bu gerilim aralığındaki düz ve alternatif akım kullanan ürünlerin Avrupa Birliği’nde uygulanan ticari malların serbest dolaşım haklarından faydalanmasını sağlayacak CE işaretleme onayı alabilmesi için mutlaka LVD testleri uygulanması gerekmektedir.

Uyumluluk ve güvenlik gibi konularda ürünün istenen standartları karşıladığını belgelendiren alçak gerilim testleriyle satış izni verilen ürünün, diğer ürünlerle tam uyumlu biçimde çalışacağı ve uyumsuzluklar sebebiyle kazaların, ekipman ve donanım arızalarının yaşanmayacağı garantilenmiş olur. Bu gibi uyumsuzluklar devre dâhilindeki diğer ürün ve donanımların hasar görmesine, maddi ve manevi zararı büyük olan kazalar yaşanmasına neden olabilir. Bu riski ortadan kaldırmak için üründe belirlenen şartların karşılanması gerekirken bu gereklilik doğrultusunda başvuru yapılan firmaların da mutlaka uluslararası akreditasyonlarını tamamlanmış olması gerekir. Testlere dair verilerin uluslararası kabul görmesi, CE işaretleme süreci kapsamında uygulanan alçak gerilim testlerinin akredite bir yetkili şirket tarafından yapılmasına bağlıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *