Avrupa Birliği CE İşaretleme Direktifleri

Avrupa Birliği başvuru süreci devam eden ülkemizden, bu doğrultuda birliğin kabul ettiği teknik mevzuatların gerekli şartlarını da karşılaması istenmektedir. Bu teknik mevzuatların uluslararası ticaret açısından en önemli olanıysa şüphesiz CE işaretlemedir. LVD ve EMC testi gibi ürünlerin teknik özelliklerine dair oldukça kapsamlı bilimsel incelemeleri kapsayan onay süreci, üreticilerimizin ürün ve ticari mallarının Avrupa Birliği’nde geçerli olan ticari mal ve ürünlerin serbest dolaşım izinlerinde yararlanması yani satışı için kritik önem arz eder. Zira LVD ve EMC test hizmetleri sunan yetkili firmalarca yapılan testler doğrultusunda hazırlanan teknik dosya olmadan CE belgesi başvurusu yapılması yani Avrupa Birliği’ne ihracat yapılması mümkün olmaz.

Üretim güvenliği ve uyumlulukla ilgili mevzuatlar arasındaki farkı ortadan kaldıran CE işaretleme standartları, 1985 yılına uzanan bir geçmişe sahip Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kabulüyle belirlenmiştir. Bu direktifler doğrultusunda belirlenen şartlar, üretici firmaların kendi ülkesindeki üretim mevzuatlarından kaynaklı standart farkları yüzünden ürünler arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırır ve daha önemlisi tüm ürünlerin aynı güvenlik anlayışıyla üretilmesini sağlar. Firmaların birbirinden farklı üretim kalitesi ve güvenliği şartlarını benimseyerek üretim yapması durumunda piyasadaki aynı sınıfa ait ürünlerde nitelik anlamından büyük farklar oluşur. Serbest rekabet şartlarına aykırı olmasının yanı sıra tüketicilerin güvenliğini de riske atan bu durumu ortadan kaldıran CE işaretleme, üretimde kabul edilebilecek en düşük güvenlik seviyesini belirlemektedir.

Ürünün düşük veya yüksek tehlike sınıfına ait olmasına bağlı olarak farklı içerikte testlerden geçirildiği onay sürecinde, test sonuçlarına bağlı olarak kabul edilebilir en düşük değerin altında kalan ürünlerin CE işaretlemesine izin verilmez. Bu testlerin maliyetiyle ilgili hesaplamalarda uzun vadeli düşünülmeli ve işaretlemenin firmayla değil, ürünle ilgili olduğu unutulamamalıdır. Dolayısıyla LVD ve EMC testi fiyatları hesaplanırken farklı sınıftaki ürünlerin her birisi için ayrıca CE başvurusu yapılacak, dolayısıyla her başvuru için ayrıca harcama yapılması gerekecektir. Düşük tehlike sınıfındaki ürünlerdeyse belli incelemeler sonrasında firmadan, bünyesinde bu ürünleri bizzat denetlemesi için çeşitli inceleme birimleri kurması ve bu birimlerin de istenen standartlarda sürekli denetim yapması istenmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *