CE Belgesi ve Ürünlerde Uyumluluk

Ülkemizde ürettiği ticari mal ve ürünleri Avrupa Birliği üyesi ülkelere satmak isteyen tüm yerli firmaların birebir karşılaması gereken şartları temsil eden CE işaretleme, birlik içindeki üretim standartları arasında farklılığı ortadan kaldırmak ve standartları birbiriyle uyumlu hale getirmek üzere tasarlanmış bir uluslararası üretim kalitesi göstergesidir. Bu standartların altında kalan ürünler Avrupa Birliği tarafından kullanımı güvensiz olarak nitelendirilir. Kullanım güvenliği bulunmayan ürünlerin satışına da izin verilmediğinden, ülkemizdeki firmaların AB’ye ihracat için talep edilen şartları karşılamaktan başka seçeneği yoktur. CE işaretleme onayı almak için yapılan başvurularda EMC ve LVD testi raporu yanı sıra teknik dosyaya pek çok ek belge, test sonucu ve firmayla ilgili belgeler eklenir.
Teknik dosyanın hazırlanmasından başvurunun sonlandırılmasına dek laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testler ve firmanın hazırladığı farklı alanları kapsayan belgeyi içeren CE başvuru süreci, onayın ardından firmaya sadece ilgili üründe işaretleme yapma hakkı kazandırır. Bu sebeple firma sahiplerinin, CE işaretleme sürecini bir kereye mahsus görmemesi gerekir. Ürünün üzerinde CE işaretinin kullanılmasına izin verilmesi firmanın bu aşamanın ardından hangi ürünü üretirse üretsin, üzerinde bu işareti kullanma hakkına sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Şayet firma yeni bir kullanım alanına hitap eden, farklı niteliklere sahip ürün geliştirirse bu ürünün Avrupa Birliği’ne ihracatı için tekrar başvuru süreci başlatması gerekir. Zira CE işareti firmanın üretim kalitesini gösteren bir sertifika değil, ürettiği tek ürünün güvenilirliği ve uyumluluğunu belirten bir göstergedir.
Üretim güvenliğine ilişkin şartlarla alakalı olan CE işareti aslında kabul edilebilir en düşük seviye anlamına gelir yani üzerine bulunduğu ürünü, farklı markaların ürünlerinden daha kaliteli kılmaz. Bu en düşük seviyenin bile karşılanamaması durumunda Avrupa Birliği’nde satışa izin verilmez çünkü ürünün kullanımı riskli kabul edilir. Satış için birebir uyulması gereken talimatları ifade eden CE belgelendirme sürecinin istenen onayı alamaması halindeyse firmanın ilgili ürünün ihracat yapması mümkün olmayacaktır. Ayrıca firmanın CE işaretli ürünleri için ithalat yapan firmalar veya birlik üyesi ülkelerin denetim mekanizmaları her zaman tekrar test yapılmasını talep edebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *