Acil Durum Eylem Planı

Risk Analizi ve Acil Durum Planlamaları

İşyerinin tamamını ilgilendiren acil durumlarda ortaya çıkan acı tablonun insan sağlığı ve yaşamına mal olmaması için alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesini sağlayan acil durum eylem planı sadece risklerin ne olduğunu ve ne büyüklükte hasara neden olacağıyla ilgilenmez, bu risklerin önlenmesi için alınacak tedbirlerin de ne olduğunu belirtir. Bu bağlamda işverenler için iş işten geçtikten sonra yol göstermek yerine henüz imkân varken neler yapılacağına ışık tutan, önemi büyük veri kaynakları olan eylem planları sayesinde riskler gerçeklere dönüştüğünde işletme nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda tereddüt yaşamaz. Acil eylem planı hazırlama ve denetimi konusunda işletme sahiplerinin çözüm ortağı olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri ise ortak sağlık güvenlik birimi bünyesinde çalışan elemanlar olarak danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir.

Acil durumlarda firma çalışanlarının ne yapacağını bilmesi için eğitimlere tabi tutulması ve bu eğitimlerin içeriği, nerede verileceği, teorik ve uygulamalı eğitimlerin zamanlaması gibi konular üzerinde çalışan ortak sağlık güvenlik birimi böylece her ihtimale karşı hazırlıklı olunmasını sağlar. Firmanın acil durumlarda karşı karşıya kaldığı riskleri minimize etmesi için her şeyden önce işletmeyi ve çalışanları tehdit eden risklerin ne olduğunu bilmesi gerekir. Karşı karşıya olunan tehlikenin muhteviyatı bilinmeden, bilinmeyene karşı önlem alınması da mümkün olmayacağından bu bağlamda acil durum planı hazırlığının hayati bir öneme sahip olduğu söylenebilir. İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, beraberinde çalışan yardımcı personelle birlikte birçok alanda inceleme yaptıktan sonra acil durumlarda işletme içi organizasyonların hangi rolleri üstleneceğine karar vermekte ve sonrasında bu organizasyon birimlerini oluşturan elemanları, gerekli konularda teorik ve uygulamaya dayalı şekilde eğitmektedir.

Firmanın risk ölçeğini tanımlaması ve risklerin gerçekleşmesi durumunda insan sağlığına, hayatına nasıl zarar vereceğini bilmesini sağlayan bu analizler ayrıca kazaların yol açacağı maddi hasarın boyutunun hesaplanması anlamında da bilimsel verilere dayalı, rasyonel veri akışı sağlamaktadır. Patlama, yangın veya çevresel şartların tetiklediği olaylarda firma içindeki herkesin ne yapacağını bilmesi ve bu organizasyonlar konusunda daha önceden aldığı uygulamalı eğitim sayesinde deneyim kazanmış olması, panik hali hâkim olmaksızın herkesin önceden yüklendiği sorumluluğu yerine getirmek üzere harekete geçmesini sağlar.